Att cykla

Att uppleva omgivningen utanför bilen

Att ”långcykla” ger en enorm känsla av frihet, energi.

Det lämnar ingen tid till att reflektera av rätt och fel i det förflutna, det enda som man fokuserar på här och nu, och möjligen kommande kilometer (psykologer skulle säkert kalla det för Mindfulness).

impossible

Att kunna se saker, platser människor och djur, som man normalt sett bara susar förbi med bil, är anledningen till att ens komma på tanken att långcykla.

Man ska absolut inte glömma bort att det är både fysiskt och psykiskt krävande.

Att sedan få känslan av att åstadkommit något, uppskattar jag oerhört mycket.

 

Att cykla är naturligtvis ingen ny uppfinning, men det verkar som om cyklingen har fått lite av en renässans de senaste decennierna, allt från nymodigheter som t.ex. snöcykling, cykla dit det egentligen inte går att cykla och på sätt som man egentligen inte kan cykla på…

Men alla som gillar att cykla är eniga om att det har sin tjusning.

Lite fakta om cykeln och dess historia, kan ju vara lite kul:

En cykel, förr kallad velociped eller bicykel, är ett vanligen endast av mänsklig muskelkraft drivet fordon, oftast med två eller tre hjul, men både enhjulingar och fyrhjulade cyklar förekommer.

De tidiga engelska influenserna gav Sverige ett antal utländska uttryck som försvenskades, översattes till svenska eller ersattes med svenska begrepp. I offentligt tryck användes i äldre tider ordet velociped, men med tiden anammades det kortare cykel som härstammar från engelskans bicycle. Benämningen cykel ersatte allmänt den äldre benämningen velociped kring 1930-talet.

Föregångaren till cykeln uppfanns 1817 av Karl Drais i Tyskland. Det var ett tvåhjuligt fordon likt dagens cyklar, men utan pedaler eller kedja. Bakgrunden är flera år av missväxt på grund av nedfallen aska efter ett vulkanutbrott. Maten räckte inte till hästar varför ett energisnålare transportmedel behövdes.

Den moderna cykeln med pedaler och kedja uppfanns 1885 av John Kemp Starley

 

Att cykla är ungefär lika säkert som att gå, räknat per kilometer. En cyklist bland biltrafik utsätts för större risker än en bilförare, men omgivningen utsätts för betydligt mindre risker av en cyklist än av en bilförare.

Endast 1,3 procent av de fotgängare som omkom i kollisioner 1990-1995, kolliderade med en cykel. Endast 2 procent av de cyklister som omkom i kollisioner 1990-1995, kolliderade med en cykel.

Källa:Wikipedia

Pin It on Pinterest

Share This